Standard Power izvēlas NuScale pārbaudīto SMR tehnoloģiju un ENTRA1 enerģiju datu centru energoapgādei

Uzņēmums Standard Power, kas nodrošina infrastruktūru kā pakalpojumu progresīvas datu apstrādes uzņēmumiem, paziņoja par saviem plāniem attīstīt divas mazo modulāro reaktoru (SMR) ražotnes, kas kopā ražos gandrīz 2 GW tīras, bezoglekļa enerģijas. Tas ir izvēlējies sadarboties ar tehnoloģiju piegādātāju NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), vienīgo tehnoloģiju piegādātāju un SMR ražotāju, kas ir saņēmis ASV iestāžu atļauju, un ENTRA1 Energy (ENTRA1), neatkarīgu globālu enerģijas attīstības un ražošanas uzņēmumu, lai atbalstītu divus Standard Power projektus.

Ražotnes atradīsies Ohaio un Pensilvānijas štatā. Standard Power plāno izmantot bezoglekļa enerģiju tuvumā esošo datu centru apgādei. NuScale kā tehnoloģiju piegādātājs nodrošinās šiem projektiem savu pārbaudīto NuScale SMR tehnoloģiju, kas kā vienīgā SMR tehnoloģija ir saņēmusi Amerikas Savienoto Valstu Kodolenerģijas regulēšanas komisijas – pasaules līmeņa kodoldrošības regulatora – atļauju.

Komerciālas SMR elektrostacijas izveide ir būtisks solis pārejā uz ilgtspējīgu enerģētikas nākotni, un tā ne tikai palīdzēs tehnoloģiju datu centriem sasniegt oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas mērķus, bet arī atbalstīs jauna tīras enerģijas avota attīstību, kas atbilst dažādām enerģētikas pārejas prasībām. Spēkstaciju ražotnes, kurās izmanto NuScale sertificēto SMR tehnoloģiju, spēj nodrošināt nepārspējamu elastību komunālo pakalpojumu sniedzējiem, rūpniecības uzņēmumiem un valdībām, kas vēlas samazināt oglekļa emisijas, vienlaikus saglabājot efektīvu pamatslodzes jaudu.

“Mēs redzam, ka daudzas iepriekšējās pamatslodzes tīkla jaudas tiek atslēgtas un tirgū trūkst jaunu ilgtspējīgu pamatslodzes ģenerācijas iespēju, jo īpaši tāpēc, ka pieaug pieprasījums pēc enerģijas mākslīgā intelekta (MI) – skaitļošanas un datu centru vajadzībām. Mēs ar nepacietību gaidām sadarbību ar ENTRA1 un NuScale, lai spētu izmantot NuScale pārbaudīto SMR tehnoloģiju bezoglekļa pamatslodzes enerģijas nodrošināšanai un risinātu šo lielo iztrūkumu elektroenerģijas ražošanas tirgū,” saka Standard Power dibinātājs un izpilddirektors Maksims Serežins (Maxim Serezhin). “Apvienojot ENTRA1 izcilās spējas projektu izstrādē un veicot investīcijas ar NuScale pārbaudīto SMR tehnoloģiju, patērētāji var samazināt savu emisiju pēdas nospiedumu un palīdzēt sasniegt dekarbonizācijas mērķus, vienlaikus nodrošinot tiem uzticamu pakalpojumu jebkurā laikā.”

2022. gadā NuScale uzsāka ekskluzīvas globālas partnerattiecības ar ENTRA1 Energy lai komercializētu NuScale SMR tehnoloģiju. Pateicoties šīm partnerattiecībām, ENTRA1 Energy ir tiesības attīstīt, pārvaldīt, turēt savā īpašumā un ekspluatēt enerģijas ražošanas iekārtas, kurās tiek izmantota NuScale pārbaudītā SMR tehnoloģija.

“ENTRA1 Energy ir liels globāls enerģijas ražošanas projektu klāsts ar vairākiem gigavatiem enerģijas ražošanas jaudu, izmantojot NuScale pārbaudīto tehnoloģiju,” norāda NuScale komercdirektors Kleitons Skots (Clayton Scott). “Kopā mēs varam efektīvāk apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc atjaunojamiem, bezoglekļa enerģijas risinājumiem. Pieaugot enerģijas pieprasījumam pusvadītāju, mākslīgā intelekta, datu un citās tehnoloģiju nozarēs, ENTRA1 un NuScale ir unikālā pozīcijā, lai nodrošinātu bāzes slodzi un uzticamu enerģiju.”

NuScale SMR tehnoloģijas inovatīvā, bet vienkāršā konstrukcija nodrošina izmaksu ziņā konkurētspējīgu, drošu un mērogojamu risinājumu dažādām enerģijas vajadzībām, tostarp elektroenerģijas ražošanai, centralizētai siltumapgādei, atsāļošanai, komerciāla mēroga ūdeņraža ražošanai un citiem procesu siltuma lietojumiem. NuScale Power Modules™ tiek pilnībā izgatavoti rūpnīcā, tos nav nepieciešams izgatavot uz vietas, un tie darbojas ar parasto kodoldegvielu, kas ir plaši pieejama un kurai ir noteikts tiesiskais regulējums. Tādējādi izmaksas ir zemas, konsekventas un paredzamas, un spēkstacijas, kurās izmanto NuScale tehnoloģiju, ir iespējams būvēt, ekspluatēt un uzturēt lētāk.

“NuScale ir gandarīta par iespēju sadarboties ar mūsu stratēģisko partneri ENTRA1, lai atbalstītu mūsu izmaksu ziņā konkurētspējīgās un drošās SMR tehnoloģijas ieviešanu Standard Power bezoglekļa enerģijas nodrošināšanai,” uzsver NuScale prezidents un izpilddirektors Džons Hopkinss (John Hopkins). “Piedāvājot mūsu inovatīvo NuScale SMR tehnoloģiju plašākam patērētāju lokam visā pasaulē, mēs speram svarīgu soli, lai risinātu pasaules milzīgās dekarbonizācijas problēmas.”

Ņemot vērā Standard Power plānus attiecībā uz abām ražotnēm, NuScale kopumā nodrošinās 24 vienības ar 77 MWe moduļiem, kas ražos 1 848 MWe tīras enerģijas gan Ohaio, gan Pensilvānijas iekārtās. Abi projekti būs nozīmīgs ekonomisks stimuls attiecīgajiem reģioniem. Standard Power lēš, ka katra paredzētā SMR datu centra projekta būvniecības laikā tiks nodarbināts ievērojams skaits kvalificētu darbinieku, galvenokārt izmantojot arodbiedrību darbiniekus. Standard Power izmantos savas vietējās reģionālās partnerattiecības, lai sekmētu izglītības programmas, kā arī darba vietu radīšanu, koncentrējoties uz vietējo darbaspēku.

Par Standard Power

Standard Power ir vadošais hostinga pakalpojumu sniedzējs augstas veiktspējas datoru uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus no 2019. gada sākuma. Standard Power izmanto savu infrastruktūras pārvaldības pieredzi, lai izveidotu modulārus datu centrus. Savu Tier III+ līmeņa datu centru projektu ietvaros Standard Power koncentrējas uz tehnoloģijām, kas atbalsta augstas veiktspējas skaitļošanu, un ir viens no pirmajiem, kas ieviesis šķidruma dzesēšanas tehnoloģiju. Standard Power ir izstrādājusi stabilas konstrukcijas un sistēmas, lai nodrošinātu liela mēroga augstas veiktspējas skaitļošanas infrastruktūru institucionālajiem klientiem.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Standard Power tīmekļa vietni.

Par NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) ir vadošais patentētas un inovatīvas modernas mazo modulāro reaktoru (SMR) kodoltehnoloģijas piegādātājs, kura misija ir veicināt globālo enerģētikas pāreju, nodrošinot drošu, mērogojamu un uzticamu bezoglekļa enerģiju. Uzņēmuma revolucionāro SMR tehnoloģiju darbina NuScale Power Module™ – mazs, drošs, hermetizēts ūdens reaktors un katrs no tiem var ģenerēt 77 megavatus elektroenerģijas (MWe) vai 250 megavatus siltumenerģijas (bruto), un to var pielāgot klientu vajadzībām, izmantojot virkni elastīgu konfigurāciju līdz 924 MWe (12 moduļi) jaudai.

NuScale ir pirmais un vienīgais SMR, kura konstrukciju ir sertificējusi ASV Kodolenerģijas regulēšanas komisija, tāpēc NuScale ir labi pozicionēta, lai apkalpotu dažādus klientus visā pasaulē, piegādājot kodolenerģiju elektroenerģijas ražošanai, centralizētai siltumapgādei, atsāļošanai, komerciāla mēroga ūdeņraža ražošanai un citiem procesu siltuma pielietojumiem.

Uzņēmums NuScale ir dibināts 2007. gadā, tā galvenā mītne atrodas Portlendā, Oregonā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet NuScale Power tīmekļa vietni vai sekojiet mums LinkedInFacebookInstagramXun YouTube.

Par ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy LLC ir neatkarīgs ASV globāls enerģijas ražošanas uzņēmums, kas izstrādā, finansē un kam pieder elektrostacijas ar daudzveidīgu elektroenerģijas, ūdeņraža, tehnoloģiskā siltuma un atsāļotā ūdens ražošanas portfeli. ENTRA1 Energy ir NuScale ekskluzīvais globālais stratēģiskais partneris, kas komercializē NuScale SMR tehnoloģiju. Šo partnerattiecību ietvaros ENTRA1 attīsta, finansē un pārvalda tai piederošās enerģijas ražošanas iekārtas, izmantojot NuScale SMR tehnoloģiju. Tā kā visur pasaulē tiek ieviesti jauni risinājumi saistībā ar enerģētikas pāreju un ilgtspējīgu infrastruktūru, ENTRA1 Energy uzskata, ka tā spēs sniegt ieguldījumu liela mēroga spēkstaciju izstrādē, pārvaldībā, īstenošanā un ekspluatācijā.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet ENTRA1 Energy’s tīmekļa vietni vai sekojiet mums X.

Skatiens uz nākotni

Šajā paziņojumā var būt iekļauti uz nākotni vērsti apgalvojumi (tostarp, apgalvojumi par to, ko Sabiedrība vai tās vadība “darīs”, “uzskata”, “sagaida”, “paredz”, “plāno” vai citi līdzīgi izteicieni). Šie uz nākotni vērstie apgalvojumi ietver apgalvojumus par stratēģiskajiem un darbības plāniem, kapitāla izvietošanu, turpmāko izaugsmi, jauniem pasūtījumiem, darāmnēm, peļņu un uzņēmējdarbības perspektīvām.

Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties vairāku faktoru dēļ, tostarp, cita starpā, sakarā ar COVID-19 pandēmijas smagumu un ilgumu un valdību, uzņēmumu un privātpersonu rīcību, reaģējot uz pandēmiju, tostarp ekonomisko traucējumu ilgumu un smagumu; Sabiedrības nespēju noslēgt jaunus līgumus; izmaksu pārsniegšanu, projektu kavēšanos vai citām problēmām, kas rodas projektu īstenošanas darbību rezultātā, tostarp nespēju ievērot izmaksu un laika grafiku aplēses; spēcīgu konkurenci nozarēs, kurās mēs darbojamies; mūsu partneru nespēju pildīt savas saistības; kiberdrošības pārkāpumiem; ārzemju ekonomisko un politisko nenoteiktību; klientu atcelšanu vai spēkā esošo līgumu apjoma korekcijām; nespēju uzturēt drošas darba vietas un starptautiskās drošības riskiem; riskiem vai nenoteiktību, kas saistīta ar notikumiem ārpus mūsu kontroles, tostarp laika apstākļiem, pandēmijām, sabiedrības veselības krīzēm, politiskām krīzēm vai citiem katastrofāliem notikumiem; aplēšu un pieņēmumu izmantošanu, sagatavojot mūsu finanšu pārskatus; klientu maksājumu kavējumiem vai saistību neizpildi; mūsu piegādātāju, apakšuzņēmēju un citu trešo personu nespēju pienācīgi sniegt pakalpojumus saskaņā ar mūsu līgumiem; nenoteiktību, ierobežojumiem un noteikumiem, kas ietekmē mūsu valsts līgumus; nespēju pieņemt un noturēt kvalificētu personālu; sevišķu nodokļu jautājumu iespējamo ietekmi; iespējamiem informācijas tehnoloģiju pārtraukumiem; Sabiedrības spēju nodrošināt atbilstošu apdrošināšanu; saistībām, kas saistītas ar kodolenerģētikas pakalpojumu sniegšanu; ārvalstu valūtas riskiem; viena vai dažu klientu, kas veido nozīmīgu Sabiedrības ieņēmumu daļu, zaudējumu; kaitējumu mūsu reputācijai; nespēju pienācīgi aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības; aktīvu vērtības samazināšanos; klimata pārmaiņām un ar tām saistītiem vides jautājumiem; pieaugošo rūpību attiecībā uz ilgtspējas praksi; kredītu pieejamību un ierobežojumiem, kas noteikti mūsu klientiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem vai citiem partneriem; nespēju gūt labvēlīgus rezultātus esošajās vai turpmākajās tiesvedībās un regulatīvajās procedūrās, strīdu izšķiršanas procedūrās vai prasībās, tostarp prasībās par papildu izmaksām; mūsu vai mūsu darbinieku, aģentu vai partneru nespēju ievērot likumus; sakarā ar jaunām vai mainīgām juridiskām prasībām, tostarp saistībā ar vides, veselības un drošības jautājumiem; neveiksmīgu mūsu stratēģisko un darbības iniciatīvu īstenošanu; riskiem, kas saistīti ar mūsu konvertējamo priekšrocību akciju noteikumiem; un iespējamiem darījumiem noteiktajiem ierobežojumiem, ko nosaka mūsu statūtu dokumenti un Delavēras likumi. Jābūt piesardzīgiem, paļaujoties uz šiem un citiem uz nākotni vērstiem apgalvojumiem. Zināmu un nezināmu risku dēļ Sabiedrības rezultāti var būtiski atšķirties no tās gaidāmajiem un prognozētajiem.

Papildu informāciju par šiem un citiem faktoriem var atrast Sabiedrības publiskajos periodiskajos iesniegumos Vērtspapīru un biržu komisijai, tostarp par vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem un citiem riskiem, nenoteiktību un faktoriem (a), kas izklāstīti iedaļā “Riska faktori” un “Uz nākotni vērstu apgalvojumu piesardzība” Sabiedrības prospektā, kas datēts un iesniegts ASV Vērtspapīru un biržu komisijai. Vērtspapīru un biržu komisijā (“SEC”) 2022. gada 1. jūlijā, kas ir daļa no reģistrācijas paziņojuma S-1 veidlapā, ko SEC pasludināja par spēkā esošu 2022. gada 30. jūnijā, sadaļā “Riska faktori”, (b) kas izklāstīti sadaļā “Riska faktori” un “Īpaša piezīme par uz nākotni vērstiem apgalvojumiem” Sabiedrības 2023. gada 15. martā SEC iesniegtajā 10-K veidlapā un līdzīgās sadaļās iepriekšējos SEC iesniegtajos dokumentos, un (c) kas saistīti ar tādiem uzņēmumiem kā Sabiedrība, kuri darbojas enerģētikas nozarē. Atsauces uz SEC dokumentāciju ir pieejamas publiski vai pēc pieprasījuma NuScale Investoru attiecību nodaļā, rakstot uz [email protected]. Sabiedrība atsakās no jebkādiem nodomiem vai pienākumiem, izņemot likumā noteiktos, atjaunināt savus uz nākotni vērstos apgalvojumus, ņemot vērā jaunu informāciju vai turpmākos notikumus.

Šī paziņojuma versija oriģinālvalodā ir paziņojuma vienīgā oficiālā un autoritatīvā versija. Tulkojumi ir domāti, lai radītu papildu ērtības, un ir jāsalīdzina ar oriģinālo tekstu, kam vienīgajam ir juridisks spēks.

Source link: https://www.businesswire.com/

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter