Standard Power wybiera zatwierdzoną technologię małych reaktorów modułowych NuScale i ENTRA1 Energy do zasilania centrów danych

-Firma Standard Power, dostawca infrastruktury jako usługi dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zaawansowanego przetwarzania danych, zakomunikowała swoje plany dotyczące budowy dwóch zakładów zasilanych z małych reaktorów modułowych (ang. SMR), które łącznie będą wytwarzały niemal 2 GW czystej, bezemisyjnej energii. W celu wsparcia realizacji obu projektów firma zdecydowała się nawiązać współpracę z dostawcą rozwiązań technologicznych, NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), jedynym dostawcą technologii i producentem SMR, który uzyskał oficjalne zezwolenie od organów regulacyjnych USA, a także z firmą ENTRA1 Energy (ENTRA1), niezależnym przedsiębiorstwem zajmującym się rozwojem i wytwarzaniem energii na skalę globalną.

Obiekty powstaną w Ohio oraz w Pensylwanii. Standard Power dąży do wykorzystywania bezemisyjnej energii do zasilania pobliskich centrów danych. Na potrzeby planowanych projektów NuScale – jako dostawca rozwiązań technologicznych – zapewni zatwierdzoną technologię NuScale SMR, jedyną technologię małych reaktorów modułowych, której projekt został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych – światowej klasy organ regulacyjny odpowiedzialny za bezpieczeństwo jądrowe.

Budowa komercyjnego zakładu energetycznego w oparciu o SMR stanowi kluczowy krok w ramach transformacji w kierunku przyszłości opartej na zrównoważonej energii i nie tylko przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem emisji przez centra danych, ale również wspomoże rozwój nowego źródła czystej energii w celu zaspokojenia rozmaitych potrzeb w zakresie transformacji energetycznej. Elektrownie wykorzystujące certyfikowaną technologię SMR opracowaną przez NuScale są w stanie zapewnić niezrównaną elastyczność dostawcom mediów, przedsiębiorstwom przemysłowym oraz rządom pragnącym ograniczyć emisje dwutlenku węgla przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego poziomu energii na potrzeby obciążenia podstawowego.

– Obserwujemy wycofywanie z eksploatacji wielu starszych zakładów wytwórczych w sieci, a jednocześnie brak nowych, zrównoważonych możliwości wytwarzania energii na potrzeby obciążenia podstawowego na rynku, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na ośrodki obliczeniowe wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) oraz centra danych. Z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie współpracy z ENTRA1 i NuScale w celu wdrożenia sprawdzonej technologii SMR opracowanej przez NuScale i zapewnienia bezemisyjnej energii na potrzeby obciążenia podstawowego w celu wyeliminowania tej istotnej luki na rynku wytwarzania energii – powiedział Maxim Serezhin, założyciel i dyrektor generalny Standard Power. – Dzięki połączeniu zaawansowanych możliwości ENTRA1 w zakresie rozwoju projektów i inwestycji ze sprawdzoną technologią SMR opracowaną przez NuScale konsumenci zyskają możliwość zmniejszenia swojego śladu węglowego i przyczynienia się do realizacji celów w zakresie obniżenia emisyjności, ciesząc się przy tym stabilnymi dostawami energii przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

W 2022 r. firma NuScale nawiązała wyłączne globalne partnerstwo z ENTRA1 Energy w celu wprowadzenia na rynek swojej autorskiej technologii SMR. Na mocy nawiązanego partnerstwa ENTRA1 Energy posiada prawa własności zakładów energetycznych zasilanych zatwierdzoną technologią SMR NuScale, a także prawa do ich rozwoju, obsługi oraz zarządzania nimi.

– ENTRA1 Energy może się poszczycić solidną globalną listą projektów z zakresu produkcji energii na wielką skalę z zastosowaniem sprawdzonej technologii NuScale – powiedział Clayton Scott, dyrektor handlowy NuScale. – Razem jesteśmy w stanie jeszcze efektywniej sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na odnawialne, bezemisyjne rozwiązania energetyczne. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie w sektorach produkcji półprzewodników, sztucznej inteligencji, przetwarzania danych oraz w innych branżach technologicznych, ENTRA1 i NuScale mają wyjątkowy potencjał umożliwiający dostarczanie stabilnej energii na potrzeby obciążenia podstawowego.

Innowacyjny, a zarazem prosty schemat technologii SMR opracowanej przez NuScale zapewnia opłacalne, bezpieczne i skalowalne rozwiązanie w celu zaspokojenia szerokiej gamy potrzeb w zakresie energii, w tym wytwarzania energii, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru na skalę komercyjną oraz innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. Moduły NuScale Power Modules™ są w całości wytwarzane w zakładzie produkcyjnym bez konieczności budowy w terenie oraz są zasilane konwencjonalnym paliwem jądrowym, które jest powszechnie dostępne i podlega ugruntowanym ramom regulacyjnym. Umożliwia to utrzymanie kosztów na niskim, stałym i przewidywalnym poziomie, a dzięki temu elektrownie wykorzystujące technologię NuScale są tańsze w budowie, obsłudze i konserwacji.

– NuScale z niecierpliwością oczekuje na podjęcie działań ze swoim partnerem strategicznym, firmą ENTRA1, aby przyczynić się do zapewnienia opłacalnej i bezpiecznej technologii SMR w celu zaspokojenia potrzeb Standard Power w zakresie bezemisyjnej energii – powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale. – Dzięki dostarczeniu naszej innowacyjnej technologii NuScale SMR większej liczbie konsumentów na całym świecie podejmujemy istotny krok w kierunku zaspokojenia istotnych globalnych potrzeb w zakresie obniżenia poziomu emisji.

Na podstawie planów obu zakładów Standard Power NuScale ma dostarczyć 24 sztuki modułów o mocy 77 MWe, które łącznie wytwarzać będą 1848 MWe czystej energii z obiektu w Ohio i Pensylwanii. Projekty stanowią istotny bodziec gospodarczy dla społeczności obu regionów. Standard Power szacuje, że każdy proponowany projekt centrum danych zasilanego za pomocą SMR zapewni zatrudnienie wielu wykwalifikowanym pracownikom w okresie realizacji, w szczególności pracownikom zrzeszonym w związkach zawodowych. Standard Power zamierza wykorzystać nawiązane partnerstwa w społeczności lokalnej w celu realizacji programów edukacyjnych i programów tworzenia miejsc pracy adresowanych zwłaszcza do miejscowej siły roboczej.

Standard Power

Standard Power to wiodący dostawca usług hostingowych dla wysoko wydajnych przedsiębiorstw informatycznych, świadczący usługi od początku 2019 r. Standard Power wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania infrastrukturą do opracowywania modułowych centrów danych. W ramach projektów centrów danych klasy Tier III+ Standard Power koncentruje się na technologiach wspomagających wysoko wydajne procesy obliczeniowe i jako jedna z pierwszych firm wdrożyła technologię chłodzenia cieczą. Standard Power opracowała solidne schematy i systemy dostarczania wysoko wydajnej infrastruktury obliczeniowej na dużą skalę na rzecz klientów instytucjonalnych.

Więcej informacji na stronie internetowej Standard Power.

NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) to wiodący w branży dostawca autorskiej, innowacyjnej zaawansowanej technologii małych reaktorów jądrowych (SMR), dążący do wsparcia globalnej transformacji energetycznej dzięki dostarczaniu bezpiecznej, skalowalnej i stabilnej energii, której wytwarzanie odbywa się w sposób bezemisyjny. Opracowana przez firmę rewolucyjna technologia SMR jest zasilana za pomocą NuScale Power Module™ – małego, bezpiecznego reaktora wodnego pod ciśnieniem zdolnego do wytwarzania 77 megawatów energii elektrycznej (MWe) lub 250 megawatów energii cieplnej (w ujęciu brutto), umożliwiającego rozbudowę w celu zaspokojenia potrzeb klienta dzięki szerokiej gamie elastycznych konfiguracji zapewniających nawet 924 MWe (12 modułów) mocy wyjściowej.

Jako pierwszy i jedyny producent technologii SMR, której projekt został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych, NuScale jest w stanie zapewnić obsługę wielu różnych klientów z całego świata, dostarczając energię jądrową na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru na skalę komercyjną oraz innych zastosowań w zakresie ciepła procesowego.

Założona w 2007 r. firma NuScale ma swoją siedzibę w Portland (Oregon). Więcej informacji na stronie internetowej NuScale Power lub profilach firmy w mediach społecznościowych LinkedInFacebookInstagramXYouTube.

ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy LLC to amerykański niezależny producent energii o zasięgu globalnym, który opracowuje, finansuje i posiada rozmaite zakłady służące do produkcji energii elektrycznej, wodoru, ciepła procesowego i wody odsalanej. ENTRA1 Energy jest wyłącznym globalnym partnerem strategicznym NuScale odpowiedzialnym za wprowadzenie na rynek technologii SMR opracowanej przez NuScale. W drodze nawiązanego partnerstwa ENTRA1 rozwija, finansuje, posiada i obsługuje zakłady energetyczne zasilane technologią SMR od NuScale. Mając na uwadze, że coraz więcej regionów świata poszukuje nowych sposobów radzenia sobie z transformacją energetyczną oraz wdraża zrównoważone rozwiązania infrastrukturalne, ENTRA1 Energy pragnie dostarczać niezbędne kompetencje na rzecz rozwoju, realizacji i obsługi wielkoskalowych zakładów oraz zarządzania ich pracą.

Więcej informacji na stronie internetowej ENTRA1 Energy lub na profilu firmy w serwisie X.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać wypowiedzi prognozujące (w tym między innymi stwierdzenia sugerujące, że firma lub jej kierownictwo „zamierza”, „uważa”, „oczekuje”, „przewiduje”, „planuje” itp.). Tego rodzaju wypowiedzi prognozujące obejmują stwierdzenia dotyczące planów strategicznych i operacyjnych, wydatków kapitałowych, przyszłego wzrostu, nowych zamówień, zaległości w realizacji zamówień, zysków i prognoz związanych z działalnością firmy.

Faktyczne rezultaty mogą istotnie różnić się na skutek wystąpienia wielu czynników, takich jak między innymi ciężkość i czas trwania pandemii COVID-19 oraz działania podejmowane przez rządy, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w reakcji na pandemię, w tym czas trwania i istotność zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej; niezdolność firmy do pozyskania nowych zamówień; przekroczenie kosztów, opóźnienia w wykonawstwie projektów oraz inne problemy wynikające z ich realizacji, w tym niezdolność do realizacji harmonogramów czasowych i kosztowych; zaciekła konkurencja w branżach, w których firma prowadzi działalność; niezdolność partnerów firmy do wywiązania się z ciążących na nich zobowiązań; naruszenia cyberbezpieczeństwa; niepewność na międzynarodowej scenie gospodarczej i politycznej; anulowanie bieżących zamówień lub redukcja ich zakresu przez zamawiających; niezdolność do utrzymania bezpiecznych terenów budowy oraz międzynarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa; ryzyko lub niepewność związane ze zdarzeniami niezależnymi od firmy, w tym warunkami meteorologicznymi, pandemiami, kryzysami zdrowia publicznego, kryzysami politycznymi lub innymi klęskami; wykorzystanie szacunków i założeń podczas przygotowywania sprawozdań finansowych; opóźnienia lub zaległości zamawiających w dokonywaniu płatności; niezdolność dostawców, podwykonawców i innych podmiotów zewnętrznych zaangażowanych przez firmę do odpowiedniej realizacji usług wynikających z zawartych umów; niepewność, ograniczenia i przepisy wpływające na realizację pozyskanych zamówień publicznych; niezdolność do zatrudnienia i zatrzymania wykwalifikowanej siły roboczej; potencjalny wpływ niektórych kwestii podatkowych; ewentualne zakłócenia w zakresie technologii informacyjnych; zdolność firmy do zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia; odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług jądrowych; ryzyko związane z walutami zagranicznymi; utrata co najmniej jednego z klientów stanowiących istotne źródło dochodów firmy; utrata reputacji; niezdolność do odpowiedniego zabezpieczenia praw własności intelektualnej; utrata wartości aktywów; zmiana klimatu i powiązane problemy środowiskowe; zaostrzona kontrola praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju; dostępność kredytów i ograniczenia ze strony instytucji kredytowych w odniesieniu do klientów, dostawców, podwykonawców i innych partnerów firmy; niezdolność do uzyskania korzystnych efektów toczących się lub przyszłych sporów sądowych i postępowań regulacyjnych, postępowań rozstrzygających spory lub roszczeń, w tym roszczeń dotyczących kosztów dodatkowych; niezdolność firmy lub jej pracowników, przedstawicieli lub partnerów do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów; nowe przepisy lub zmiany obowiązujących przepisów, w tym w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa; niezdolność do skutecznej realizacji inicjatyw strategicznych i operacyjnych; ryzyko związane z instrumentami zamiennymi w postaci akcji uprzywilejowanych oraz ograniczenia w zakresie możliwych transakcji wynikające z dokumentów założycielskich firmy oraz przepisów stanu Delaware. Nie należy nadmiernie polegać na niniejszych oraz innych wypowiedziach prognozujących. W świetle zarówno znanego, jak i nieznanego ryzyka, wyniki uzyskane przez firmy mogą się istotnie różnić od jej oczekiwań i prognoz.

Dodatkowe informacje na temat omówionych oraz innych czynników można znaleźć w dokumentacji publicznej okresowo składanej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w odniesieniu do ogólnych warunków gospodarczych i innego rodzaju ryzyka, niepewności i czynników: a) omówionych w częściach pt. „Czynniki ryzyka” oraz „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” zawartych w prospekcie firmy sporządzonym i przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych dnia 1 lipca 2022 r., będącym częścią oświadczenia rejestracyjnego zawartego na formularzu S-1, który Komisja uznała za skuteczny 30 czerwca 2022 r., w części pt. „Czynniki Ryzyka”, b) zawartych w częściach pt. „Czynniki ryzyka” i „Uwaga specjalna dotycząca wypowiedzi prognozujących” ujętych w sprawozdaniu rocznym firmy sporządzonym na formularzu 10-K przedłożonym Komisji dnia 15 marca 2023 r., a także w analogicznych sekcjach uprzednio przedłożonych Komisji dokumentów, oraz c) dotyczących firm o analogicznym profilu działalności w branży energetycznej. Dokumenty złożone do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, o których mowa powyżej, są dostępne do wiadomości publicznej lub na wniosek w dziale relacji inwestorskich NuScale, z którym można kontaktować się pod adresem [email protected]. Firma wyklucza wszelkie intencje lub zobowiązania wykraczające poza wymogi określone w obowiązującym prawie w zakresie aktualizacji prezentowanych wypowiedzi prognozujących w świetle nowych informacji lub przyszłych zdarzeń.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Source link: https://www.businesswire.com/

Newsletter Updates

Enter your email address below and subscribe to our newsletter